Search
Search
#Algemeen nieuws

Wegwijs in subsidielijnen voor cultuur en erfgoed

Er zijn heel wat kanalen die het erfgoedwerk een ruggensteuntje kunnen geven. Maar het is niet altijd eenvoudig om snel een duidelijk overzicht te krijgen van de verschillende mogelijkheden. Daarom vind je hieronder een beknopt overzicht van enkele subsidielijnen voor kleine en middelgrote projecten.

 

Cultureel erfgoedsubsidies (EVA) 
Heb je met je organisatie een erfgoedproject in gedachten, dan kan je intekenen voor deze subsidie. Dien eerst je projectvoorstel in bij ons (1 maart), en dan weet je meteen of je kans maakt op een financiële steun tot € 1 500 vooraleer je het definitief dossier opmaakt (1 april). De voorjaar-oproep is nu geopend!

 

Subsidies voor de aankoop van verpakkingsmateriaal (EVA) 
Heb je als organisatie erfgoed en/of archieven die je beter wil bewaren? Je kan een deel van je onkosten voor verpakkingsmateriaal terugkrijgen via EVA. Lees alles op onze site, of contacteer ons.

 

Onroerend erfgoedsubsidies (provincie Oost-Vlaanderen) 
Er zijn ook mogelijkheden om je projecten met betrekking tot onroerend erfgoed te ondersteunen. Zo zijn er: 
a. De subsidies voor klein historisch erfgoed: bouwkundig/ landschappelijk/ archeologisch (doorlopend); 
b. De subsidies voor grotere projecten (2x per jaar).

 

Subsidies Bovenlokale Cultuurprojecten (Vlaanderen) 
Bovenlokale subsidies voor cultuurprojecten hebben ook een subsidielijn voor kleine projecten tot € 25 000. Dit kan enkel worden aangevraagd voor samenwerkingen vanaf twee steden/gemeenten. De eerste indiendatum is 1 maart.

 

Subsidie voor het inrichten van een onroerend erfgoeddepot (provincie Oost-Vlaanderen) 
Wens je als vereniging, heemkundige kring of kerkbestuur het religieus roerend erfgoed beter te bewaren? Dan kan je binnen deze subsidielijn een deel van je kosten terugbetaald krijgen.

 

Subsidie microprojecten (LEADER Oost-Vlaanderen) 
Ideeën voor het uitwerken van een erfgoed micro-project binnen de Vlaamse Ardennen? Ontdek via deze website de voorwaarden en belangrijke deadlines tot het aanvragen van een subsidiebedrag tot € 7 800.

NIEUWSBRIEF
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwtjes? Abonneer je hier
NIEUWSBRIEF
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwtjes? Abonneer je hier