Search
Search

onroerend erfgoeddienst

De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) is een samenwerking tussen Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA/VARIANT), Solva en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Samen bouwen wij in de regio Vlaamse Ardennen een regionale onroerende erfgoedwerking uit, met de steun van de Vlaamse Overheid.

Wat doet de IOED?

De IOED Vlaamse Ardennen wil de rijkdom aan onroerend erfgoed in de Vlaamse Ardennen beschermen, bewaren en versterken. Deze dienst werkt aan een ondersteunend expertisenetwerk en aan een gedragen regionale visie op onroerend erfgoed. Het typische landschap van de Vlaamse Ardennen speelt daarbij een belangrijke rol.  

de Ioed contacteren?

De taken van de IOED zijn verdeeld volgens de expertise van de partners. Richt je rechtstreeks tot de partners met je vragen. Ben je niet zeker bij wie je met je vraag terecht moet? Geen nood! Wij verwijzen jou door naar de juiste persoon!

Erkenning van de ioed?

Vlaanderen erkende in 2020 de IOED Vlaamse Ardennen. Sinds 1 januari 2021 kan de IOED dertien gemeenten uit de regio bijstaan voor taken rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed.

Concreet gaat het om de gemeenten Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.

 

Vlaanderen telt vandaag 30 erkende IOED’s, de IOED Vlaamse Ardennen is daar één van. Bij 80 % van de lokale besturen laat zich intussen bijstaan door een IOED. Zo werken zij allemaal aan een onroerend erfgoedbeleid op lokaal niveau.

Regionale samenwerking

De IOED Vlaamse Ardennen is een samenwerking tussen VARIANT, SOLVA en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Deze partners zijn ook betrokken bij de oprichting van IOED Denderland. Dat is een parallelle (zuster)organisatie met een naburig werkingsgebied. Dat zorgt voor extra samenwerking in heel Zuid-Oost-Vlaanderen.

Veelgestelde vragen onroerend erfgoed: infofiches

Het onroerend erfgoed in Vlaanderen is heel gevarieerd. De regelgeving is complex, er zijn veel betrokken actoren en de materie heeft raakvlakken met vele andere beleidsvelden. Met deze infofiches die je hieronder vindt, wil de IOED Denderland (Erfgoed Denderland, SOLVA en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw) klaarheid bieden. We spitten bepaalde onroerend erfgoedthema’s uit die vanuit het veld in de regio naar boven voelen komen en geven hiermee duidelijke informatie. Uiteraard staat de IOED Denderland altijd voor je klaar met meer expertise, indien de infofiche niet voldoende is.

 

Deze pagina is een werkinstrument. We vullen deze dan ook voortdurend aan.

INFOFICHE FUNERAIR ERFGOED (SOLVA):

 

Lokale besturen zijn in de loop van 2022 geconfronteerd met grote aantallen aflopende concessies voor graftekens. De voormalige eeuwigdurende concessies waren met de wet op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 20 juli 1971 afgeschaft. Vanaf dan konden besturen alleen nog maar concessies verlenen voor maximaal 50 jaar. De eeuwigdurende concessies zijn toen met 50 jaar verlengd. Zij liepen in 2022 af en komen bij niet-verlenging onder verantwoordelijkheid van de lokale besturen. 

 

Het gaat vaak om oude en waardevolle graftekens, waardoor een visie rond funerair erfgoed wenselijk is. Naast zorg voor erfgoed bieden begraafplaatsen ook nieuwe opportuniteiten. Denk maar aan vergroening en een meer recreatieve invulling.

 

Download de infofiche hier.

INFOFICHE HOPASTEN (SOLVA):

 

Hopasten zijn drooginstallaties voor hopbellen. In Vlaanderen had je hoptelers in de streek van Poperinge, Aalst en Asse/Ternat. Rond 1880 lag het Oost-Vlaamse hopareaal verspreid over Aalst (Aalst, Erembodegem, Moorsel, Meldert, Baardegem, Herdesem, Hofstade en Gijzegem), Denderleeuw (Welle, Denderleeuw), Ninove (Denderwindeke, Neigem, Okegem, Meerbeke) en Lebbeke (Wieze, Lebbeke). 

 

De hopteelt is vandaag nagenoeg volledig verdwenen in Oost-Vlaanderen. Toch kan je het historisch belang nog in het rurale erfgoed aflezen.

 

Download de infofiche hier.

INFOFICHE PAROCHIEKERKEN (SOLVA)

 

Sinds 2011 voert de Vlaamse overheid met de visienota parochiekerken een actief beleid rond de herbestemming van parochiekerken. Zo financierde het Projectbureau al tal van haalbaarheidsstudies voor her- en nevenbestemming van parochiekerken. De visienota van juli 2021 bouwt hierop verder en formuleert een aantal prioriteiten, zoals de oprichting van het Platform Toekomst Parochiekerken, de verplichte update van kerkenbeleidsplannen, meer uitgebreide financieringsmogelijkheden, …

 

Deze infofiche doorloopt enkele stappen die aan bod kunnen komen in een traject naar de herbestemming van parochiekerken.

 

Download de infofiche hier.

NIEUWSBRIEF
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwtjes? Abonneer je hier
NIEUWSBRIEF
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwtjes? Abonneer je hier